Våra tjänster

Vi erbjuder ett flertal tjänster inom digital 3D-design. Våra kunskaper sträcker sig från CAD, 3D-skanning, 3D-printning, CNC-fräsning och 3D-visualisering. Eftersom vi främst är ett metallgjuteri, så kan vi även erbjuda ett slutresultat i framförallt brons och aluminium. 

 

CAD-beredning

Vi ritar i Rhinoceros när det gäller CAD (Computer-Aided Design, datorframtagna ritningar), men vi arbetar även med diverse mesh-baserade program. Behärskar ni inte CAD själva kan vi hjälpa er med den delen.

Läs mer

Material och rendering

Visualisering

Vi hjälper er att visualisera er konstnärliga idé eller ert objekt. 

Läs mer

När ett objekt 3D-skannas byggs 3D-modellen upp av en mesh (ett rutnät av polygoner).

3D-skanning

Vi använder flera olika metoder att skanna – beroende på föremålets storlek och detaljrikedom.

Fotogrammetri, laserskanning, nål-skanning och strukturerat ljus-skanning

Läs mer

3D-utskifter

3D-filer kan skrivas ut i en mängd olika material, varav de flesta är olika former av plast. Vi skriver oftast ut i en variant av nylon.

Läs mer

Metallgjutning

Metallgjutning är kärnverksamheten på Rosengrens. Vi sysslar även med 3D-design, som är en förlängning av gjuteriverksamheten, men samtidigt för att förfina vissa moment i produktionen.

Läs mer

Från 3D-skanning till slutresultat.

Vi fick i uppdrag att producera en 2 meter hög kvinnoskulptur till utställningen Årsrika. Vi hittade en modell, som lät sig 3D-skannas. Därefter skapade vi en visualisering för uppdragsgivarna att godkänna innan vi skrev ut modellen på 3D-skrivare, varpå montering, retuschering samt lackering följde.