3D-skanning

Vi skannar främst med metoden fotogrammetri. Många föremål är lämpade för denna skanningsteknik. Vi använder även laserskanning och strukturerad ljusskanning. Mindre objekt med begränsad tredimensionell komplexitet, som t.ex. medaljer, skannar vi oftast med nål-skanner.

Vi har erfarenhet av att skapa digitala kopior med färginformation av tex. kulturellt intressanta objekt för användning i exempelvis museala sammanhang, visualiseringar, animationer mm.

Generella regler för objekt vi åtar oss att 3D-skanna:

– Objekten får inte rör på sig eller ha delar som rör sig.

– De får inte vara reflekterande eller transparenta.

– För fotogrammetri behövs en struktur/textur, dvs. helt släta och monokroma objekt är besvärliga – där fungerar laser och strukturerat ljus bättre, men då finns det andra begränsningar. Det finns lösningar där vi, för att undvika reflektioner, sprayar objekten om så krävs.

Nål-skanning klarar både reflekterande och transparenta föremål, men denna metod begränsas av storlek samt att den endast skannar i tre led. Det bästa är om vi får en vanlig bild av det ni vill 3D-skanna, så ser vi om skanning är möjlig eller om vi behöver kompromissa på något vis. Med hjälp av en vanlig bild får vi även ofta en bra uppfattning av kostnaden.

 

 

 

Nål-skannern klarar transparenta samt reflekterande objekt, men skannar endast i tre led. I många fall kan man dock sammanfoga en separat skannad baksida med framsidan för att få en komplett 3D-representation.

Nål-skanning är lämplig för reliefer som tex. medaljer och dylikt.

 

 

Fotogrammetri

Skanningstekniken vi nyttjar mest bygger på fotografier. Den är relativt snabb och klarar många situationer samt storlekar. Vi har skannat i storlek från husfasader ner till en nöt. Tekniken kräver objekt med information, som struktur eller varierande färg. Ett objekt kan målas om det inte har någon av dessa egenskaper. 3D-filen kan levereras med textur dvs. bildens färginformationen från originalobjektet om så önskas.

 

R.F. Berg skannades där han står idag.

Ta en titt i 3D genom att klicka på honom och ett nytt fönster öppnas. Klicka på den roterande kuben, så aktiveras 3D läget. Rotera statyn med musen och vänsterknapp, hjulet zoomar du med.

3D-skannad och modeller utskrivna i nylon.

Formad och gjuten.

Monterad på fasad i Bergen.