Visualisering

 

Vi kan göra 3D-visualiseringar utifrån tex. ritningar, CAD-filer, och skisser. På så sätt möjliggörs skapandet av virtuella ting, som inte finns i verkligheten.

Det finns många fördelar med sådan visualisering, då man har möjlighet att se hur tex. en produkt ser ut i en viss miljö, i vilken man sedan kan pröva sig fram med olika färger och texturer. Produkten kan exempelvis visas som en vridbar modell på internet eller i en vanlig reklambild. 

Arkitektur

CAD-ritning. 3D-objekten importeras till Unreal. Material läggs till på objekten.
     

Ni skickar oss er CAD-ritning eller tex. ett 3D-skannat objekt. Vi omvandlar sedan dessa, så att de kan användas i spelmotorn Unreal. Det kan handla om en skiss eller idé, som ni vill pröva utseende på och formgivning av, innan ni ger er på och skapar det fysiska objektet.

Modellerna görs om till ett format, som lämpar sig för spelmotorn, oftast FBX-format.

När 3D-objekten lagts in, applicerar man material på dem. Det är då de börjar få struktur och färg och börjar kännas som verkliga ting.

Olika visningslägen av en scen i Unreal.

Tunnelbanestation

Länk till ett exempel på en scen i 360-graders vy

Digitala museum

En variant kan vara att man kommer till oss med ett objekt, som man vill 3D-skanna. Objektet kommer då att representeras som en 3D-modell, vilken sedan kan förses med material och textur och placeras i en virtuell miljö.

Ljussättningen kan ändras på önskat sätt, tex. natt eller dag. Det går även att skapa interaktivitet med modellen, där man exempelvis får upp en informationsruta när man klickar på något.

Skissuppdrag

Ibland behöver man en mer rumslig presentation av sin idé eller sitt objekt än vad en vanlig tvådimensionell bild kan ge. Genom att röra sig runt ett objekt eller vandra inuti tex. en byggnad kan man få en annan helhetsbild av det man vill visa.

Detta kan vara ett bra sätt att presentera en offentlig gestaltning i det gemensamma utrymmet.

Vid behov kan man minska ned storleken på 3D-modellen för att göra den mer hanterbar och
då använder vi oss av programvaran Zbrush.

När man har 3D-skannat ett objekt kan meshen (polygonstrukturen som bygger upp ytan) bli för tät och den behöver då göras om. Zbrush reducerar antalet polygoner (rutorna i  själva ”rutnätet”)
med hjälp av programmets ”remesh”-funktion.

 


Exempel på en arbetsmetod där man omvandlar en skulptur till ett 3d-objekt:

 

1) Konstnären ritade direkt på skulpturen
 hur den slutgiltiga ytstrukturen
 var tänkt att se ut.

2) Skulpturen 3D-skannades och gjordes om till
ett redigerbart 3D-objekt.
3) Konstnärens ytstruktur skapades sedan ovanpå det skannade 3D-objektet för att därpå modelleras för hand i ett 3D-program
(i detta fall 3DCoat).
4) Resultatet kontrollerades sedan i ytterligare ett program (Blender) och därmed kunde vi få en tydligare bild och visualisera hur det
skulle se ut i renderad form.

 

Finns det en bra 3D-ritning kan en visualisering gå relativt fort! 
En modell eller bild kan placeras i en miljö för att sedan renderas som en film.
Se exempel i filmen ovan.


Tillbaka till toppen