Skyltning

Vi gjuter skyltar i brons och aluminium.
Bronsskyltar patineras i brunt, svart eller grönt. Toppar kan slipas av, så att de framträder mer.
I en del fall lackeras skyltarna svarta, för att sedan toppslipas.

Aluminium brukar för det mesta pulverlackeras, varpå topparna/reliefen lackeras, så att texten blir tydlig.
Motiv/text kan även handmålas på aluminiumskyltar.

Tillägg av reliefer kan förhöja en skylts utseende. Det kan vara ett vapen eller en snygg dekoration. Vi har ett stort urval av färdiga dekorationer.