CAD-beredning

Vi ritar i Rhinoceros när det gäller renodlad CAD (Computer-Aided Design, datorframtagna ritningar), men vi arbetar även med diverse mesh-baserade program. Behärskar ni inte CAD själva kan vi hjälpa er med den delen. Utgångspunkten kan vara allt ifrån skisser, vektorbaserade ritningar, halvfärdiga CAD-ritningar eller rent verbala beskrivningar. Vi tar emot ett stort antal filformat.

Några exempel på format:

.3dm, .ai, .svg, .dwg, .3ds, .eps, .iges, .fbx, .step, .obj, .stl, .skp, .pdf

Fråga gärna angående andra format – oftast går det att lösa.

Konstruktion av stödstruktur i rostfritt stål för skulptur.

En stor del av de CAD(Computer-Aided Design)-ritningar vi tar fram CNC(Computer Numerical Control)-fräses för att därefter formas av och gjutas, men mycket blir även 3D-utskrifter i olika plastmaterial.

Från CAD till CNC och vidare till bronsgjutning.

Själva vapnet utgår ifrån samma CAD-ritning som bilden till vänster.

CAD-ritning robot

3D-utskriven robot med gjuten aluminiumsockel

Ventilationsgaller Johan Falkman

CAD-konstruktion av bronsport